Kdo jsme

Směrnice rezervního fondu KVPŽŘ

Podle Dohody o rozdělení částečné finanční náhrady, vyplácené dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v platném znění, tvoří Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR rezervní fond. Tento fond slouží k překlenutí mimořádně obtížných a krizových situací církevních právnických osob zastoupených v KVPŽŘ.

Statut Analytické skupiny KVPŽŘ

Analytická skupina je zřízena Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR. Analytická skupina je poradním orgánem předsednictva KVPŽŘ sloužícím k zajištění požadavků Svatého stolce při hospodaření jednotlivých subjektů KVPŽŘ s restituovaným majetkem dle zákona  428/2012 Sb.

O KVPŽŘ

Kdo jsme

Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Předsednictvo

Předsedkyně:

S. M. Vojtěcha Zikešová, generální představená
Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie
III. řádu sv. Františka
Tel: 606 109 622  

Místopředsedkyně:

S. Miroslava Bortlová, provinční představená
České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže  

Stanovy Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR

1.    Vyšší představené ženských řeholních společností a společností apoštolského života na území ČR s ohledem na č. dekretu 23 II.