Kdo jsme

Směrnice rezervního fondu KVPŽŘ

Podle Dohody o rozdělení částečné finanční náhrady, vyplácené dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v platném znění, tvoří Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR rezervní fond. Tento fond slouží k překlenutí mimořádně obtížných a krizových situací církevních právnických osob zastoupených v KVPŽŘ.

Statut Analytické skupiny KVPŽŘ

Analytická skupina je zřízena Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR. Analytická skupina je poradním orgánem předsednictva KVPŽŘ sloužícím k zajištění požadavků Svatého stolce při hospodaření jednotlivých subjektů KVPŽŘ s restituovaným majetkem dle zákona  428/2012 Sb.

O KVPŽŘ

Kdo jsme

Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Zasedání KVPŽŘ

17. března 2018

6. června 2018 

10. října 2018 - v Olomouci

12. prosince 2018 

 

Společná zasedání KVPŽŘ se konají v Praze v klášteře Šedých sester na Bartolomějské ulici. Kromě duchovního programu budou probírána aktuální témata a informace. Začátek mší svatou v 9.30 hodin.

 

Předsednictvo

Předsedkyně:

Sr. Krista Chládková, generální představená

Česká kongregace sester dominikánek

Místopředsedkyně:

Sr. Miroslava Bortlová, provinční představená
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže  

Členky předsednictva:

Sr. Vojtěcha Zikešová, generální představená

Stránky