Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Zasedání KVPŽŘ v březnu 2015

Na středu 4. března 2015 je svoláno zasedání KVPŽŘ.

Štítky: 

Společný dopis řeholníků a řeholnic k Roku zasvěceného života

V příloze naleznete dopis podepsaný předsedkyní KVPŽŘ a předsedou KVPMŘ

Štítky: 

Program Roku zasvěceného života

Přijměte pozvání na níže uvedené akce, kterými se společně chceme povzbudit k radosti evangelia, o které mluví papež, a obnovit své osobní povolání k zasvěcenému životu v tomto roce milosti. Dokumenty vydané k tomuto roku jsou v rubrice Studijní materiály.

Štítky: 

Zasedání KVPŽŘ v prosinci 2014

Ve středu 3. prosince 2014 se bude konat zasedání KVPŽŘ.

Štítky: 

Zasedání a formační setkání KVPŽŘ na Velehradě

Ve dnech 17. – 19. října 2014 se uskutečnilo zasedání a formační setkání členek KVPŽŘ na Velehradě.

Štítky: 

Stránky