Konferenci tvoří vyšší představené ženských řeholních společenství a společností apoštolského života na území České republiky. Členky Konference si navzájem pomáhají při zařizování společných záležitostí, podporují se v řeholním životě a pomáhají si v dosahování cílů jednotlivých institutů. Spolupracují a koordinují činnost v pastorační a charitativní oblasti a ve věcech, jež mají být konány ve spolupráci s církevní autoritou. Konference má své stanovy schválené papežem. Je jím zřízena jako církevní právnická osoba a zůstává pod jeho vrcholným vedením.

Sestry se modlí za kardinála Dominika Duku

Předsedkyně KVPŽŘ Sr. Vojtěcha Zikešová zaslala jménem všech sester dopis Mons. Dominiku kardinálu Dukovi a generálnímu sekretáři ČBK Mons. Tomáši Holubovi, v němž je ujišťuje o modlitební podpoře sester.

Štítky: 

Plenární zasedání v prosinci 2013

Na středu 4. prosince 2013 je svoláno plenární zasedání KVPŽŘ. Uskuteční se opět v Praze u Šedých sester v Bartolomějské ulici.

Stanovisko sester boromejek k poskytování péče o prezidenta ČR

Přinášíme v plném znění stanovisko generální představené sester boromejek S. M. Bohuslavy Kubačákové ve věci zajišťování zdravotní péče o prezidenta republiky M. Zemana.

Adorace za povolání v Praze

Pražská farnost při kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru pořádá od září pravidelně na první pátek v měsíci celodenní adorace za rodiny a za kněžská a řeholní povolání.

Konference o řeholním životě - Velehrad 2013

Ve dnech 30.-31. srpna 2013 proběhla na Velehradě Konference o řeholním životě na téma „Duchovní cvičení v zasvěceném životě“. <--break->

Štítky: 

Stránky