Poklopy na studny. Který je ten pravý?

Na základě předpisu musí být dodrženo několik zásad. Plášť šachtové studny, jenž je tvořen převážně betonovými skružemi, musí být veden do výšky minimálně půl metru nad upraveným terénem okolo studny. Stejně tak je zapotřebí dobré utěsnění proti vniknutí povrchové vody.   Poklop nesmí být dřevěný. Je důležité zajištění proti posunu, rovněž je potřebné zajištění eliminace […]